regulamin

1. Z Parku Linowego mogą korzystać osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów.
2. Korzystanie z Parku Linowego dozwolone jest tylko po wcześniejszym zapoznaniu się z obowiązującym regulaminem, podpisaniu stosownego oświadczenia, zakupie biletu wstępu oraz przejściu szkolenia z zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym.
3. Osoby, które spożyły alkohol lub inne środki odurzające obowiązuje całkowity zakaz korzystania z atrakcji Parku Linowego.
4. Podczas wizyty w Parku Linowym należy bezwzględnie wykonywać polecenia instruktorów i stosować się do regulaminu
5. Jeśli uczestnicy nie będą przestrzegać regulaminu lub nie będą stosować się do zaleceń obsługi, mogą być narażeni na różnego rodzaju urazy, za które właściciel nie odpowiada.
6. Za nieprzestrzeganie jakiegokolwiek punktu regulaminu grozi bezwzględne wydalenie z terenu obiektu.
7. Osoby znajdujące się na terenie Parku Linowego nie mogą swoim zachowaniem, zarówno na ziemi jak i na wysokości, stwarzać zagrożenia dla zdrowia lub życia swojego lub innych oraz nie mogą przeszkadzać w pracy personelowi Parku.
8. Osoby cierpiące na choroby serca lub inne, które w przypadku wysiłku fizycznego mogą zagrażać ich zdrowiu lub życiu, powinny poinformować o tym fakcie obsługę lub nie powinny korzystać z atrakcji Parku Linowego.
9. Wejście na przeszkody w Parku może nastąpić tylko po wyrażeniu zgody przez instruktora.
10. Wszelkie zdarzenia, kontuzje, złe samopoczucie, a także zastrzeżenia i wątpliwości odnośnie stanu technicznego wyposażenia należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom Parku Linowego.
11. Właściciel Parku Linowego nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zdarzenia powstałe na terenie obiektu poza godzinami pracy.
12. Personel Parku Linowego nie odpowiada za rzeczy pozostawione, bez nadzoru, na terenie Parku.
13. Niszczenie elementów Parku Linowego jest zakazane pod groźbą odpowiedzialności finansowej i karnej.
14. Zastrzegamy sobie prawo do przerwania działalności Parku w przypadku złych warunków atmosferycznych lub innego niespodziewanego zdarzenia mogącego zagrażać bezpieczeństwu (burza, intensywne opady deszczu, silny wiatr, …), a także możliwość nieudostępnienia obiektu podczas organizowania imprez zamkniętych.
15. Zakup biletu wstępu jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz zasad bezpieczeństwa obowiązujących w Parku Linowym.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W PARKU LINOWYM:

1. Osoby korzystające z atrakcji Parku Linowego mają udostępniany, na czas zabawy, sprzęt asekuracyjny umożliwiający bezpieczną zabawę na wysokości (uprząż z lonżami wyposażonymi w: hak asekuracyjny Vert Voltige i bloczek zjazdowy oraz kask).
2. Tylko instruktor zakłada oraz zdejmuje powierzony sprzęt zabezpieczający, a po jego założeniu niedopuszczalne są jakiekolwiek samodzielne przy nim zmiany.
3. Biżuterię, okulary, telefony komórkowe oraz inne przedmioty powinno się odpowiednio zabezpieczyć tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla zdrowia lub życia właściciela oraz pozostałych klientów. Ewentualnie należy je całkowicie zdjąć / schować.
4. Osoby noszące długie włosy powinny bezwzględnie je związać tak, aby nie wkręciły się w bloczki i inne elementy parku.
5. Dzieci przebywające na terenie Parku Linowego muszą znajdować się pod nadzorem rodzica/opiekuna.
6. Na podeście wokół drzewa, jak również na przeszkodzie, może znajdować się tylko jedna osoba.
7. Trasy Parku Linowego wyposażone są w system asekuracji ciągłej Vert Voltige, gdzie nie ma możliwości samodzielnego wypięcia się z liny asekuracyjnej.
Hak asekuracyjny Vert Voltige przesuwany jest po linie od początku do końca trasy.
8. Jeśli na linie stalowej występuje kolor żółty oznacza to, że należy na linę wpiąć bloczek zjazdowy oznaczony właśnie takim kolorem, kontrolując czy lonża bloczka nie jest skręcona. Następnie:
ŸŸŸ• lonże z hakiem Vert Voltige należy zawiesić na „wąsach” bloczka zjazdowego.
• Podczas zjazdu na bloczku należy trzymać się tylko jednej lonży bloczka.
• Chwytanie w czasie zjazdu stalowej liny grozi poważnym skaleczeniem!
• Jedyną dopuszczalną pozycją zjazdu jest pozycja „siedząca”.
• Podczas dojeżdżania do podestu należy unieść zgięte w kolanach nogi tak, aby zamortyzować ewentualne uderzenie o materac.
• Jeśli nie udało nam się zatrzymać na podeście i zjechaliśmy z powrotem, wówczas należy zaczekać, aż się zatrzymamy. Następnie ustawiamy się głową
w kierunku jazdy i dociągamy, po linie nośnej, do podestu.
9. Przy pokonywaniu przeszkód pionowych np.: ścianki wspinaczkowe, drabiny jakubowej, pala buszmena, itp. lonża asekuracyjna musi znajdować się powyżej punktu mocowania do uprzęży (wysokość pasa).
10. Respektuj zasady Fair Play oraz szanuj słabszych od siebie.
11. W przypadku utraty sił, rezygnacji lub innych przyczyn uniemożliwiających samodzielne zakończenie pokonywania trasy, należy wezwać obsługę Parku Linowego – zostaniemy sprawnie sprowadzeni na ziemię.
12. Osobom, które zrezygnują z dalszej kontynuacji trasy nie będą zwracane koszty biletu.
13. Podczas pokonywania przeszkód Parku Linowego należy zachować spokój i szczególną ostrożność: nie skakać po przeszkodach, nie biegać, nie huśtać się
na elementach do tego nie przeznaczonych.
14. Korzystając z atrakcji Parku Linowego należy mieć świadomość, że jak przy każdej innej rekreacyjnie uprawianej dyscyplinie sportu, istnieje ryzyko doznania urazu. Osoba akceptująca treść regulaminu podejmuje to ryzyko.

Życzymy udanej i bezpiecznej zabawy!